header

 

wss

left_meteo

left_cam

left_foto

left_map

БългарскиEnglishDeutsch

 

Релеф

Територията на Узана включва два основни типа планински релеф – нископланински и среднопланински.
Поляната в местността е разположена в подножието на връх ”Исполин”. На изток се очертава мекото било на вр.”Марков стол” (н.в. 1352,2 м), където завършва и горната част на местността. На юг билото на вр.”Марков стол” се извисява до в.”Исполин” и продължава на югозапад. На запад от Узана се намира вр.”Черна могила” (н.в. 1338,4 м) и вр.”Черни връх” (н.в1360,2 м). На север билото се снижава по контурите на поляната, от където започват стръмни северни склонове от водосборната зона на яз.”Хр.Смирненски”.

 

pm42 pm89 pm55

 

Релефът е сложен, реките са дълбоко всечени, с остроъгълни напречни профили. В следствие на ерозирането на скали с различна податливост на измиване в тази област се наблюдават речни прагове, бързеи и водопади.

 


 

 

copyrights / Uzana - tourism / 2006

 

 

за Узана - Сезони - Биоразнообразие - Пътеки -Писти - Хотели - Паркове - Регион - Проекти - Събития - Галерия - Контакти

znamenca